dimecres, 15 d’abril de 2020

ELS LAUS DE LA MEVA ÈPOCA A L'ADGFAD. 1972-1988. 2TOT EL QUÈ VOLIES SABER 

SOBRE ELS ANYS INICIALS DELS LAUS

 

 

Aquí presentem part de la bibliografia generada per ADGFAD, que fa referència als premis Laus.

 

A part dels tres Anuaris editats que recullen tots els premis des de la seva instauració l'any 1964 fins el 1988, hi figuren les planes d'altres edicions amb documentació addicional: 14 planes del llibre GRAFISTES FAD / ADG FAD 12 ANYS (1975) i 24 planes del llibre ADG 25 FAD (1990).

 

Els Anuaris LAUS ADGFAD (obres 1964-1982), LAUS ADGFAD 2 (obres 1983) i LAUS 3-4 (obres 1984-1988), recullen tots els premis en cada convocatòria.

 

Totes les obres tenen la seva representació visual amb els crèdits corresponents a l'any, el sector de participació, l’autoria i el client.

 

Un compendi de publicacions que son el testimoni de la realitat i l’evolució del disseny al nostre país en aquest transcendental període.

 

Albert Isern
2020ADGFAD 12 AÑOS
22x21 cm
96 pàgines
ADGFAD 1975
D.L. B-1048-77

ADG 25 FAD
29X29 cm
278 pàgines
ADGFAD 1990

ISBN: 84-404-4945-3


ANUARIS LAUS

LAUS ADGFAD
PREMIOS LAUS 1964-1981
LAUS 1982
21X29,7 cm
320 pàgines
ADGFAD 1983

ISBN: 84-398-0188-2


PREMIOS LAUS 1964-1981OBRA PREMIADA 1964-1981

---------------------------------------

---------------------------------------
---------------------------------------


---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------


---------------------------------------
---------------------------------------

---------------------------------------
---------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------

LAUS 1982OBRA PREMIADA 1982
SPOTS I FILMETSLAUS 82
"HEREDAD"
autors: R.C.P. LUIS CASADEVALL. ERNESTO RILOVA
VECTOR ALBI
client: SEGURA VIUDASLAUS 82
"FOC"
autors: R.C.P. LUIS CASADEVALL. ERNESTO RILOVA
ESTUDIO DANIEL
client: SERVEI DE PREVENCIÓ D'INCENDIS. GENERALITAT DE CATALUNYALAUS 82
"PISCINA"
autors: J. WALTER THOMPSON. J. ENRIQUE GONZÁLEZ. ALFONSO MARTÍN
PIERROT FILMS
client: PUIG, S.A.LAUS 82
"CUCARACHA"
autors: R.C.P. LUIS CASADEVALL. ERNESTO RILOVA
NADA FILMS
client: CRUZ VERDELAUS 82
"MUNDO CAMY"
autors: J. WALTER THOMPSON. J. ENRIQUE GONZÁLEZ. ALFONSO MARTÍN
PIERROT FILMS
client: DERIVADOS LÁCTEOS, S.A.LAUS 82
"COPA"
autors: M.M.L.B. JOAQUÍN LORENTE. XAVIER GARCÍA
TOMÁS MUÑOZ
client: PUIG, S.A.

CAMPANYES  I ANUNCIS SOLTSLAUS 82
"LA GRAN DIFERENCIA"
autors: R.C.P. LUIS CASADEVALL. ERNESTO RILOVA. RODA & ALTARRIBA
client: SEGURA VIUDASLAUS 82
"LA COPA Y TÚ"
autors: VICEVERSA, S.A. FÉLIX GÁRATE. TITO MUÑOZ. RODA & ALTARRIBA. JOSÉ LUIS MÉNDEZ
client: MANUEL FERNÁNDEZ, S.A.LAUS 82
"JOHNNIE WALKER. ETIQUETA NEGRA"
autors: GRUPO DE DISEÑO AYER, S.A. CHRISTIAN DURSTELER. JUAN ROMERO. ESTEVA FORT
client: AFERSONS, S.A.LAUS 82
"100 AÑOS HACIENDO PATERNINA"
autors: R.C.P. LUIS CASADEVALL. ERNESTO RILOVA. KJELL AGARP. HNOS. EGUIGUREN
client: PATERNINALAUS 82
"FOC"
autors: R.C.P. LUIS CASADEVALL. ERNESTO RILOVA. KJELL AGARP. CARLOS AGUADO
client: SERVEI DE PREVENCIÓ D'INCENDIS. GENERALITAT DE CATALUNYALAUS 82
"SENSIBILITZACIÓ NOVA SENYALITZACIÓ DEL METRO DE BARCELONA"
autors: FUNDACIÓ BCD. JOSEP M. TRÍAS. LISA COCA. JOAQUIM TRÍAS
M. MORAFAS. M. GÓMEZ. M. MONFORT
client: DIRECCIÓ GENERAL DE TRANSPORTS. DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I
OBRES PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT D CATALUNYA.
PROMOCIÓ VENDES I IMATGE PRODUCTELAUS 82
"LISTA DE PRECIOS"
autors: GRUPO DE DISEÑO AYER, S.A. JUAN ROMERO. JOAQUÍN SOLER
client: AFERSONS, S.A.


LAUS 82
"CHOCOLATES RELLENOS"
autors: ROLANDO & MEMELSDORFF. CARLOS ROLANDO. MIQUEL ROIG. MARTÍN RIGO
client: HUCKE (CHILE)
IMATGE CORPORATIVALAUS 82
"MUSEO AUTÓMATAS DEL TIBIDABO"
autors: ALTRAFORMA. VICENÇ ALONSO. ANTONIO SALICHS
client: TIBIDABO, S.A.
PUBLICITAT EXTERIOR I EDITORIALLAUS 82
"CARTELL I REVISTA QUADERNS D'ARQUITECTURA I URBANISME"
autors: JOAQUIM NOLLA. JOSEP M. MIR. FERRAN FREIXA
client: COL·LEGI OFICIAL D'ARQUITECTES DE CATALUNYA
SISTEMES D'INFORMACIÓ EN URBANISME, ARQUITECTURA 
I INTERIORISMELAUS 82
"GUIES XARXA I HORARIS DELS AUTOBUSOS DE CATALUNYA"
autors: FUNDACIÓ BCD. JOAQUIM NOLLA. JOSEP M. MIR.
client: DIRECCIÓ GENERAL DE TRANSPORTS. DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I
OBRES PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT D CATALUNYA.CONTRACOBERTA LLIBRE LAUS ADGFAD. 
fotografia: JORDI ISERN---------------------------------------LAUS ADGFAD 2
LAUS 1983
21X29,7 cm
304 pàgines
ADGFAD 1985
ISBN: 84-398-4298-8
OBRA PREMIADA 1983


SPOTS - FILMETS
LAUS 83
"PAELLA"
autors: RILOVA CASADEVALL PEDREÑO, S.A. 
LIDIA ESPASANDE. GROUP FILM
client: GENERALITAT DE CATALUNYA. SERVEI DE PREVISIÓ D'INCENDIS
LAUS 83
"PRACTIQUE EL DANONE"
autors: RILOVA CASADEVALL PEDREÑO, S.A. 
LIDIA ESPASANDE. STUDIO DANIEL
client: DANONE
LAUS 83
"SOL"
autors: RILOVA CASADEVALL PEDREÑO, S.A. 
MICHEL MALKA
client: GONZÁLEZ BYASSLAUS 83
"ASK YOUR BODY"
autors: RILOVA CASADEVALL PEDREÑO, S.A. 
LAURENT GROUSSET
client: LOIS INTERNACIONALLAUS 83
"MARATON"
autors: CONTRAPUNTO. J.M. LAPEÑA. J.M. MANCEBO
MICHEL MALKA. DIMENSION
client: RANK XEROX


CAMPANYES I ANUNCISLAUS 83
"LUCKY STRIKE"
autors: CARVIS NEEDHAM. VIVIAM VIVES. MIQUEL CODOLÁ. PAT NAGEL
client: TABACALERA, S.A.LAUS 83
"MADRID METRO A METRO"
autors: J.WALTER THOMPSON, S.A. CARLOS MONTERO
ALAN DOCHERTY. JUAN MALUMBRES
client: COMPAÑÍA METROPOLITANO DE MADRID


LAUS 83
"GUANTES"
autors: M.M.L.B. JOAQUÍN LORENTE. RAMÓN RODA. MIGUEL MARTÍNEZ
client: LOTTUSSELAUS 83
"CHICAS FRESCAS"
autors: RILOVA CASADEVALL PEDREÑO, S.A. KJELL AGARP. MICHEL MALKA
client: ARBORA, S.A.


LAUS 83
"DUNAS"
autors: M.M.L.B. JOAQUÍN LORENTE. CARLOS ROLANDO. ISABEL COIXET. J.L.MÉNDEZ
client: PULLIGAN


LAUS 83
"DIFÍCIL ELECCIÓN"
autors: RILOVA CASADEVALL PEDREÑO, S.A.
KJELL AGARP. MIGUEL MARTÍNEZ
client: PUNTO BLANCO


LAUS 83
"ELECCIONS MUNICIPALS"
autors: BASSAT, OGILVY & MATHER
LLUIS BASSAT. CARLES GRAELL. PEPE ROSAS
JULIO MARTIN. ESTHER VICENTE. ROGER MONTON. MIGUEL SAMPER
GLEEN MOGDASY
client: AJUNTAMENT DE BARCELONA


LAUS 83
"PAELLES I COSTELLADES"
autors: RILOVA CASADEVALL PEDREÑO, S.A.
MELCHOR PALACIOS. LIDIA ESPASANDE
client: SERVEI DE PREVENCIÓ D'INCENDIS. GENERALITAT DE CATALUNYA

PUBLICITAT EXTERIORLAUS 83
"TENISTA"
autors: TANDEM DDB, CAMPMANY, GUASCH
TONI GUASCH. ANTONIO ROLDÁN. CLARA CUADROS. MIGUEL MARTÍNEZ
client: FONTER, S.A.LAUS 83
"ANIS DEL MONO"
autors: CONTRAPUNTO. J.M. LAPEÑA. J.M. MANCEBO
PACO ACUSES. REVERSO. MIGUEL MARTÍNEZ
client: ANÍS DEL MONO. OSBORNE


LAUS 83
"MUSEU DE LA CIÈNCIA"
autors: AMÉRICA SÁNCHEZ. CARMEN VIVES

client: MUSEU DE LA CIÈNCIA


LAUS 83
"CATALUNYA EN LA ESPAÑA MODERNA. 1714-1983"
autors: JOSEP Mº MIR. QUIM NOLLA

client: GENERALITAT DE CATALUNYA
EDICIONSLAUS 83
"PARCS"
autors: HERMANOS BLASSI

client: CROMOARTE
IMATGE CORPORATIVALAUS 83
"EL LIBRO DE LA FERIA"
autors: J.WALTER THOMPSON, S.A.

client: FIRA DE BARCELONALAUS 83
"LOS SEÑORES DE LA LIMPIEZA"
autors: CONTRAPUNTO. TITO MUÑOZ. RAMÓN RODA. PEPINO GARCÍA
J. LUIS MÉNDEZ

client: CONTRAPUNTO, ENSEÑAT, GARRIGA, MUÑOZ


LAUS 83
"PEPA-PAPER"
autora: SUSANA MONJO

client: PEPA PAPER


LAUS 83
"L'ÈPOCA DEL BARROC"
autors: RICARD BADIA. RAMON MANENT, RAMÓN CALVET

client: GENERALITAT DE CATALUNYA. SERVEI D'ARTS PLÀSTIQUES
DEPARTAMENT DE CULTURA


LAUS 83
"VINÇON"
autors: AMÉRICA SÁNCHEZ. GEORGE HARDIE. PATI NÚÑEZ. XAVIER MARISCAL
FERRAN AMAT

client: VINÇON, S.S.
NOTIFICACIONS DIVERSESLAUS 83
"NUMBER ONE"
autors: ROLANDO & MEMELSDORFF. CARLOS ROLANDO

client: ROLANDO & MEMELSDORFF


LAUS 83
"MENÚS SANTA MARTA"
autor: ANTONIO SALICHS

client: RESTAURANTE SANTA MARTA


LAUS 83
"ÀNGEL"
autor: RICARD BADIA

client: RICARD BADIA

EDICIONS D'ENTITATSLAUS 83
"COPA-PAPER"
autor: ALBERT ISERN
JAUME BISQUERT

client: FAD. FOMENT DE LES ARTS DECORATIVES
EDITORIALLAUS 83
"MUSEO DE AUTÓMATAS"
autors: ANTONIO SALICHS. ENRIC CLIMENT

client: S.A. EL TIBIDABO


LAUS 83
"QUADERNS D'ARQUITECTURA I URBANISME"
autors: JOAQUIM NOLLA. JOSEP Mº MIR

client: COL·LEGI OFICIAL D'ARQUITECTES DE CATALUNYA
PORTADA ANUARI 2
AUTOR: ENRIC SATUÉ


FOTOGRAFIES SEPARATES ANUARI 2
AUTOR: JORDI ISERN

-------------------------------------------------------------


LAUS 3-4
EL MILLOR. THE BEST. LO MEJOR
LAUS 1984-1988
21X29,7 cm
574 pàgines
ADGFAD 1989
ISBN: 84-404-4864-3


OBRA PREMIADA 1984-1988
SPOTS FILMETS
LAUS 84
"A MANO, PUCHERO, TAZÓN"
autors: DEMER, ROBERT RODERGAS, STUDIO DANIEL
client: GALLINA BLANCALAUS 84
"A MANO, PUCHERO, TAZÓN"
autors: DEMER, ROBERT RODERGAS, STUDIO DANIEL
client: GALLINA BLANCALAUS 84
"A MANO, PUCHERO, TAZÓN"
autors: DEMER, ROBERT RODERGAS, STUDIO DANIEL
client: GALLINA BLANCALAUS 84
"DESTORNILLADOR I PASTILLES"
autors: RILOVA, CASADEVALL, PEDREÑO. PIERROT FILM
client: GENERALITAT DE CATALUNYALAUS 84
"L'ANIMAL MÉS PERILLÓS DEL BOSC"
autors: RILOVA, CASADEVALL, PEDREÑO. ALBIÑANA FILMS
client: GENERALITAT DE CATALUNYALAUS 85
"PISAPAPELES"
autors: JUAN M. MANCEBO, JOSÉ M. LAPEÑA. DIMENSIÓN. MICHEL MALKA
client: M.O.PU.LAUS 85
"TORNILLOS"
autors: R.C.P. LUIS CASADEVALL, TITO MUÑOZ. PEPINO GARCIA. STUDIO DANIEL
client: EL HOSTALLAUS 85
"CRUCEROS"
autors: TANDEM DDB. LIDIA ESPASANDE. VECTOR ALBI
client: TRASMEDITERRÁNEA
LAUS 85
"IDIOMES"
autors: LORENTE-MUSSONS. OVIEDO,S.A.
client: GENERALITAT DE CATALUNYA
LAUS 85
"COLGATE"
autors: TED BATES. DANIEL RODRÍGUEZ, CARLOS HERNÁN GÓMEZ. RICARDO ALBIÑANA FILMS
client: COLGATE-PALMOLIVE, S.A.
LAUS 85
"COLGATE"
autors: TED BATES. DANIEL RODRÍGUEZ, CARLOS HERNÁN GÓMEZ. RICARDO ALBIÑANA FILMS
client: COLGATE-PALMOLIVE, S.A.
LAUS 85
"COLGATE"
autors: TED BATES. DANIEL RODRÍGUEZ, CARLOS HERNÁN GÓMEZ. RICARDO ALBIÑANA FILMS
client: COLGATE-PALMOLIVE, S.A.
LAUS 86
"BRAZO"
autors: R.C.P. - S&S/C. LUIS CASADEVALL, TITO MUÑOZ. PEPINO GARCIA. 
STUDIO DANIEL.
client: AJUNTAMENT DE BARCELONALAUS 86
"APRENDE DE TUS HIJOS"
autors: R.C.P. - S&S/C. LUIS CASADEVALL, TITO MUÑOZ. PEPINO GARCIA. 
STUDIO DANIEL.
client: DANONELAUS 86
"RELOJ"
autors: R.C.P. - S&S/C. LUIS CASADEVALL, TITO MUÑOZ. PEPINO GARCIA. 
GROUP FILMS.
client: PRODUCTOS NENUCO, S.A.LAUS 86
"TERCERA EDAD"
autors: VITRUVIO 30. MIGUEL A. FURONES. DIMENSION
client: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRIDLAUS 86
"CASERA RESTAURANTE"
autors: R.Z.R.. ERNESTO RILOVA, JOSÉ LUIS ZAMORANO. 
NADA FILMS. MICHEL MALKA
client: LA CASERALAUS 87
"TORERO"
autors: RILOVA, ZAMORANO, RODRÍGUEZ 
NADA FILMS. MICHEL MALKA
client: LA CASERA CENTRAL DE SERVICIOSLAUS 87
"RUGBY"
autors: R.C.P. - S&S/C. LUIS CASADEVALL, PEPINO GARCIA. 
GROUP FILMS. JAIME DE LA PEÑA
client: PRODUCTOS NENUCO, S.A.LAUS 87
"HELADINO Y CAPERUCITA"
autors: RICRDO PEREZ ASOCIADOS. DANIEL TORRES. 
STUDI ANDREU
client: LUIS SUÑER, S.A. (AVIDESA)LAUS 87
"CERDITO"
autors: R.C.P. - S&S/C. LUIS CASADEVALL, F. VALLEJO. PEPINO GARCIA. 
GARDOQUI GOLD. MIGUEL MARTÍNEZ
client: MOULINEXLAUS 87
"LOBOS"
autors: R.C.P. - S&S/C. TITO MUÑOZ, LUIS CASADEVALL, PEPINO GARCIA. 
GROUP FILMS. JAIME DE LA PEÑA
client: SECRETARIADO INTERNACIONAL DE LA LANALAUS 87
"HOMENAJE"
autors: R.C.P. - S&S/C. LUIS CASADEVALL, TITO MUÑOZ, PEPINO GARCIA. 
STUDIO DANIEL. JOAN TORRES
client: DANONELAUS 88
"BIENVENIDO AL TREN"
autors: CONTRAPUNTO MADRID. JUAN MARIANO MANCEBO, JOSÉ M. LAPEÑA, AGUSTÍN VAQUERO.
SPIKA, EDUARDO MCLEAN
client: RENFELAUS 88
"PUNKS"
autors: TAGG. FERRAN GUIMARAES. ALBERT TREPAT
8 1/2 S.A. MARIANO RESQUÍN
client: LA CAIXA DE PENSIONSLAUS 88
"SAN FRANCISCO"
autors: TIEMPO BBDO MADRID. FERNANDO HERRERO.GUSTAVO SÁNCHEZ
R. GREEN BERG. RANDY AKERS
client: REPSOL, S.A.LAUS 88
"INSTITUCIONAL SANYO"
autors: GREY TRACE. C. DÜRSTELER, M. LUISA GARCÍA
RUGGIERO FILMS
client: SANYOLAUS 88
"BIENVENIDO AL TREN"
autors: CONTRAPUNTO MADRID. JUAN MARIANO MANCEBO, JOSÉ M. LAPEÑA, AGUSTÍN VAQUERO.
DIMENSIÓN S.A. ALEJANDRO OSSET
client: GRUPO ANAYALAUS 88
"UNA HISTORIA DE AMOR"
autors: R.C.P. - S&SA. LUIS CASADEVALL, CUCA CANALS, PEPE ROSAS. 
GROUP FILM. JAIME DE LA PEÑA
client: CRUZ ROJA


VIDEO-CLIPS . VIDEOLAUS 85
"VIDEO CLIP ARSENAL"
autors: TV3. PERET. MANUEL HUERGA . MICHAEL NYMAN
client: TELEVISIÓ DE CATALUNYA, S.A.LAUS 86
"ARSENAL D'ARSENALS"
autors: TV3. JORGE DÉNIZ. PERET, ORIOL PIBERNAT
AIXELÀ. MANUEL HUERGA. MICHAEL NYMAN
client: TELEVISIÓ DE CATALUNYA, S.A.LAUS 87
" BONA NIT"
autors: JOAN MINGUELL. BONA NIT TV3. REGINA SAURA
client: TELEVISIÓ DE CATALUNYA, S.A.

AUDIOVISUALSLAUS 84
"MÉS QUE UN CLUB"
autor: KONIC AUDIO-VISUALS
client: FUTBOL CLUB BARCELONALAUS 85
"MODERNISME A BARCELONA"
autors: SONO MULTIVISIÓN. JOAN BALLESTEROS. MANEL BRAVO
client: PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME. AJUNTAMENT DE BARCELONALAUS 86
"BARCELONA, COM FUNCIONA UNA CIUTAT"
autors: SONO MULTIVISIÓN. JOAN BALLESTEROS. MANEL BRAVO
client: AJUNTAMENT DE BARCELONA


CAMPANYES
LAUS 84
"IMAGEN DE LOEWE"
autors: R.S.C.G. ASOCIADOS. JOSÉ LUIS ZAMORANO, CARLOS VILLEGAS
GABRIEL ZAMORANO. MICHEL MALKA
client: LOEWELAUS 84
"GESTIÓN 84"
autors: CONTRAPUNTO. JUAN MARIA MANCEBO, JOSE M. LAPEÑA
PACO ACUSES. PASCUAL HEREDERO, AGUSTÍN VAQUERO
client: EL PAÍSLAUS 84
"BLACK & WHITE"
autors: RICARDO PEREZ ASOCIADOS. ANTONIO DÍAZ 
GONZALO SUÁREZ. MIGUEL MARTÍNEZ
client: CRISERPALAUS 85
"AIRE"
autors: R.Z.R. JOSÉ LUIS ZAMORANO, ERNESTO RILOVA
MICHEL MALKA
client: LOEWELAUS 85
"BARCELONA MÉS QUE MAI"
autors: R.C.P. TITO MUÑOZ, LUIS CASADEVALL
PEPINO GARCÍA, OSCAR PLA
LUIS BOVER, JERONI, LA COSA DE LA FOTOGRAFIA, OCTAVIO MUÑOZ
client: AJUNTAMENT DE BARCELONALAUS 85
"PALACE HOTEL, CON TODO LUJO DE DETALLES"
autors: R.Z.A, S.A.. RAMÓN BILBAO, ALBERTO DESCALZO
MIGUEL MARTÍNEZ, JUAN MIQUEL SANZ
client: PALACE HOTELLAUS 86
"LACOSTE"
autors: R.C.P. - S&S/C. LUIS CASADEVALL, TITO MUÑOZ. PEPINO GARCIA. 
OSCAR PLA. CUCA CANALS. LA COSA DE LA FOTOGRAFIA
client: BASI HERMANOS LACOSTELAUS 87
"LACOSTE"
autors: R.C.P. - S&S/C. LUIS CASADEVALL, CUCA CANALS
OSCAR PLA.
client: LACOSTELAUS 87
"ES COSA TUYA"
autors: TARGET. ISABEL COIXET. ENRIC AGUILERA. JOSÉ LUIS MÉNDEZ
client: FABRILMALLA, S.A.
LAUS 88
"IDEAS CLARAS"
autors: MMLB, S.A. FRANCESC NOLLA, JORDI RIBAS
MANUEL PORTABELLA. NOS
client: FORJA LA CREU, S.A.LAUS 88
"LETRAS"
autors: FMRG. VIRGILIO FERRER, ENRIQUE GONZÁLEZ
ALFONSO MARTÍN. NB ESTUDIO
client: LA VANGUARDIA

 COPYSLAUS 85
"CAMPAÑA SASTRERIA MODELO"
autors: LORENTE-MUSSONS. JOAQUIN LORENTE
client: SASTRERIA MODELOLAUS 86
"CAMPAÑA ANUNCIS CAMPER"
autors: LORENTE-MUSSONS. JOAQUIN LORENTE. ROBERT DURAN
ANGEL SÁNCHEZ, JOAQUIN LORENTE, MRCELO, E. MAZZANTI
MIQUEL ARNAL
client: COFLUSALAUS 87
"SER"
autors: RICARDO PEREZ ASOCIADOS. MANUEL LLEÓ
GARABATO. JOSÉ CARLOS BALLESTER
MIQUEL ARNAL
client: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN


PUBLICIDAD EXTERIORLAUS 84
"L'ANIMAL MÉS PERILLÓS DEL BOSC"
autors: RILOVA, CASADEVALL, PEDREÑO, S.A.
MUÑOZ. MELCHOR PALACIOS. LA COSA DE LA FOTOGRAFIA
MIQUEL ARNAL
client: SERVEI PREVENCIÓ D'INCENDIS. GENERALITAT DE CATALUNYALAUS 84
"ARTE JAPONÉS"
autors: ROLANDO & MEMELSDORFF
CARLOS ROLANDO. J.C. RODRÍGUEZ
client: CAMPERLAUS 84
"PREMI CATALÒNIA D'IL·LUSTRACIÓ"
autors: ALBERT ISERN. JORDI ISERN
client: GENERALITAT DE CATALUNYA. FUNDACIÓ ENCICLOPÈDIA CATALANA
CONSELL CATALÀ DEL LLIBRE PER A INFANTSLAUS 84
"CARNESTOLTES VII"
autors: AGUSTÍ PUIG. FERRAN MORGUI
client: AJUNTAMENT DE TERRASSALAUS 85
"RICARD"
autors: R.C.P. LUIS CASADEVALL, TITO MUÑOZ. PEPINO GARCÍA
MIGUEL MARTÍNEZ
client: P.R.A.C.S.A.LAUS 85
"LA BIENNAL"
autors: R.C.P.  PERET. PEPINO GARCIA
client: AJUNTAMENT DE BARCELONALAUS 86
"LÍNIA CARTELLS RADIO EL PAÍS"
autors: CONTRAPUNTO, S.A. JOSÉ M. LAPEÑA, JUAN M. MANCEBO
PACO ACUSES. PACO SEGOVIA. REVERSO
client: EL PAÍSLAUS 86
"BARCELONA"
autors: PILAR VILLUENDAS, JOSEP RAMON GÓMEZ
COLITA
client: PATRONAT MUNICIPAL DE TURISMELAUS 87
"TANQUES BIENNAL 87"
autors: RCP / S&SC. TITO MUÑOZ, CUCA CANALS
OSCAR PLÁ
client: AJUNTAMENT DE BARCELONALAUS 88
"SPRING"
autors: ROLANDO & MEMELSDORFF
CARLOS ROLANDO
client: CAMPERLAUS 88
"MERCAT DE LES FLORS"
autora: PATI NÚÑEZ
client: MERCAT DE LES FLORS. AJUNTAMENT DE BARCELONALAUS 88
"MERCAT DE LES FLORS"
autora: PATI NÚÑEZ
client: MERCAT DE LES FLORS. AJUNTAMENT DE BARCELONA


IMATGE DE PRODUCTE
LAUS 84
"ETIQUETA BODEGAS MARTÍNEZ BUJANDA"
autors: ROLANDO & MEMELSDORF
client: BODEGAS MARTÍNEZ BUJANDALAUS 85
"TÉ HORNIMANS"
autors: MARIO ESKENAZI. J WALTER THOMPSON
TERESA COMPANY.  MARIO ESKENAZI
client: C.P.S. ESPAÑALAUS 85
"NENU FARM"
autor: ALBERT ISERN
client: PRODUCTOS NENUCO, S.A
LAUS 86
"BOSSA-EMBALATGE GREEN TAB"
autors: MARIO ESKENAZI
ISABEL CARBONELL. PABLO MARTÍN
client: LEVI STRAUSS ESPAÑALAUS 88
"WILLIAM FLORES. MODA ÍNTIMA"
autors: ALFONSO SOSTRES. CHU UROZ
client: WILLIAM FLORES, S.A.


PROMOCIÓ DE VENDESLAUS 84
"SERIE DE EXPOSITORES SONY"
autors: TAGG, S.A. FERNANDO GUIMERAES. ALBERT TREPAT
client: SONYLAUS 85
"PROMOCIÓN RIOJA AÑARES 1981"
autors: R2A, S.A. RAMÓN BILBAO. ALBERTO DESCALZO
JOSÉ LUIS PORRÚA
client: BODEGAS OLARRALAUS 86
PRESSS-BOOK "VENDA A CHORROS CON VILIDA SIN GOTA"
autors: R.C.P - S&S/C. CUCA CANALS. OSCAR PLÁ
client: VILEDALAUS 86
"CARPETA FÓRMULAS MAGISTRALES"
autors: GARCÍA/PLATA, S.A. PUBLICIDAD. ANDRÉS PUECH
client: RHONE-POULENCLAUS 87
"BRUTUS"
autor: ROLANDO & MEMELSDORF
client: CAMPERLAUS 88
"ESCULTURAS"
autors: SCACS, S.A. DE PUBLICIDAD. JAUME ANGLADA. CARMEN RUÍZ
ENRIC AGUILERA. PELEGRÍ. ARARÀ
client: MONAR TEXTIL, S.A.

EDICIONS EMPRESARIALSLAUS 84
"CALENDARI CROMOHERMA"
autors: AMÉRICA SÁNCHEZ. YVES ZIMMERMANN
client: CROMOHERMALAUS 85
"OBSEQUI PROMOCIONAL RICARD"
autors: R.C.P. LUIS CASADEVALL. TITO MUÑOZ. PEPINO GARCÍA
client: P.R.A.C.S.A.LAUS 86
"LÍNIA DE COMUNICACIONS PER A BARCELONA DIVINA"
autor: RICARD BADIA
client: BARCELONA DIVINALAUS 87
"DINAMO"
autors: NONE ART, S.A. JUAN MAÑOSA. EQUIP ARRMAND BLASI
ALFONS SOSTRES. JOSÉ MANUEL FERRATER
client: BLASILAUS 88
"CALENDARI PAQUETS"
autors: GERMANS BLASSI. JORDI BLASSI. JAUME BLASSI
client: CROMOARTE

IMATGE CORPORATIVALAUS 84
"CARLOS NAVAJAS FOTÓGRAFO"
autors: FERNANDO MEDINA DISEÑO. CARLOS NAVAJAS
client: CARLOS NAVAJAS
LAUS 85
"SIMBOL BARCELONA MÉS QUE MAI"
autors: R.C.P. LUIS CASADEVALL. TITO MUÑOZ. PEPINO GARCÍA
client: AJUNTAMENT DE BARCELONALAUS 85
"OTTO ZUTZ CLUB"
autors: PATI NÚÑEZ. ALFONS SOSTRES. N. CALVERA
client: OTTO ZUTZ CLUBLAUS 86
"LÍNIA DE PAPERERIA PER A CROQUIS"
autor: RICARD BADIA
client: CROQUISLAUS 87
"DIARI DE BARCELONA"
autors: JOSEP BABILONI. TONI CASES. QUIM REGÁS. ENRIC SATUÉ
client: DIARI DE BARCELONA (PUBLICACIONES DE BARCELONA,S.A.)LAUS 88
"ANTHONY VICENT"
autor: ROLANDO & MEMELSDORF. MIGUEL AROCA
client: ANTHONY VICENT

ACCIÓ COORDINADALAUS 84
"TINTÍN A BARCELONA"
autor: PERET
client: FUNDACIÓ MIRÓLAUS 85
"QUADERNS D'ARQUITECTURA I URBANISME 1985"
autors: JOSEP M. MIR. JOAQUIM NOLLA. MANEL ESCLUSA
client: COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYALAUS 86
"LÍNIA D'IMATGE MAKE UP"
autors: PATI NÚÑEZ. XAVIER GUARDANS
client: LORENZO FLUXÀ, S.A.LAUS 87
"FESTIVAL DE CINEMA DE BARCELONA"
autors: CLARET SERRAHIMA. JOAQUIM NOLLA. JOSEP M. MIR. RCP / S&SC
TITO MUÑOZ. CUCA CANALS. OSCAR PLÁ. RAMÓN RAMIS
client: OFICINA CATALANA DE CINEMA. AJUNTAMENT DE BARCELONA


EDITORIALLAUS 84
"SOL SOLET"
autors: SALVADOR SAURA. RAMON TORRENTE. ELS COMEDIANTS
client: EDICIONS DE L'EIXAMPLE. INSTITUT DEL TEATRELAUS 85
"LA CONSTRUCCIÓ DE L'ARQUITECTURA"
autor: CLARET SERRAHIMA
client: INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYALAUS 85
"LLIBRE CARMEN. BALLET ANTONIO GADES"
autors: SALVADOR SAURA. RAMON TORRENTE. ANTONIO SAURA. FERRAN FREIXA
client: EDICIONS DE L'EIXAMPLELAUS 86
"CENTRO DE ARTE REINA SOFIA"
autors: VITRUBIO 30. MIGUEL A. FURONES. ANGEL VILLALBA. MARIA BEL MUÑOZ
client: MINISTERIO DE CULTURALAUS 87
"LLIBRE BARCELONA 92. LA CREATIVITAT GRÀFICA A L'ESPORT OLÍMPIC"
autors: EDICIONS DE L'EIXAMPLE. SALVADOR SAURA. RAMÓN TORRENTE
client: ADGFAD. AGFA GEVAERT. COOB'92LAUS 88
"ARDI Nº5"
autors: ARDU. JULI CAPELLA. QUIM LARREA. RAMÓN UBEDA
client: EDITORIAL FORMENTERALAUS 88
"JOEL- PETER WITKIN"
autor: JOSEP BAGÀ
client: CENTRO DE ARTE REINA SOFÍAIMATGE APLICADALAUS 84
"ZAS"
autor: PERET
client: ZASLAUS 85
"COL·LECCIÓ DE SAMARRETES BARCELONA - ADGFAD - LAGOS"
autors: RICARD BADIA. ALBERT CULLERÉ. PERE DURAN. ALBERT ISERN.
JOSEP M. MIR.. AGNÈS PADRÓS. JAUME ROMAGOSA. RICARDO ROUSSELOT. 
CLARET SERRAHIMA. PILAR VILLUENDAS. CARME VIVES
client: FÊTE DE LA LETTRELAUS 86
"MARCA TAXI DE BARCELONA APLICADA A DISSENY TÈXTIL"
autor: AMÉRICA SÁNCHEZ
client: PAZ MARRODÁN, AGENT DE DISSENY
R


LAUS 88
"COLECCIÓN DE SELLOS"
autor: PERET
client: COOB '92

IL·LUSTRACIÓLAUS 85
"DOMINICAL LA VANGUARDIA"
autor: PERET
client: LA VANGUARDIALAUS 86
"CLA VANGUARDIA MUJER"
autor: MANUEL OUTUMURO
TONI AGUILERA. LUIS DÍAZ. CARMELO HERNANDO. FLAVIO MORAIS
client: LA VANGUARDIA MUJERLAUS 87
"PASQUAL"
autors: RCP / S&SC
TITO MUÑOZ. PEPINO GARCÍA. MARISCAL
client: PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYALAUS 88
"ILUSTRACIÓ PAGA TU"
autora: ANA JUAN
client: MAMA GRAF

FOTOGRAFIALAUS 84
"LOS VERDES I BAMBÚ"
autors: GERMANS BLASSI. JORDI BLASSI. JAUME BLASSI
client: CROMOARTELAUS 85
"LLIBRE ARQUITECTURA INDUSTRIAL A CATALUNYA"
autor: JORDI ISERN
client: CAIXA DE BARCELONALAUS 87
"BLUE-MOON"
autor: JOSÉ MANUEL FERRATER
client: ARMAND BASILAUS 88
"BARCELONA, CIUTAT IMAGINADA"
autor: MANEL ESCLUSA
client: AJUNTAMENT DE BARCELONA

GRÀFICA PER ORDINADORLAUS 86
"ANIMACIÓ LOGO F/DG VÍDEO"
autors: ANIMÁTICA,S.A. ANA ZELICH. PAU CEANO. AIXELÀ. ARTURO DUQUE
LEO MARIÑO. J.ALEXANDRI
client: F/DG VÍDEOLAUS 87
"BLANC O NEGRE"
autors: EQUIP TV3. ANIMÁTICA
NEUS GRABULOSA. LUÍS RUEDA. ANNA ZELICH
JOAN ALBERT AMARGÓS. SANTIAGO FONT. FRANCESC BLANES
client: TELEVISIÓ DE CATALUNYA, S.A.LAUS 88
"CABECERA TRES PICS I REPICÓ"
autors: NEUS GRABULOSA. LUÍS RUEDA.
 D.C.O.  JOAN ALBERT AMARGÓS. OSCAR GRILLO
client: D.C.O./ TELEVISIÓ DE CATALUNYA, S.A.

SISTEMES D'INFORMACIÓLAUS 84
"SISTEMA TÀCTIL DE SENYALITZACIÓ SSTI PER A INVIDENTS"
autor: JORDI S. VALVERDE
client: CAIXA DE BARCELONA. OBRA SOCIALLAUS 86
"PROGRAMA SENYALITZACIÓ TURÍSTICA DE L'AUTOPISTA DE VALÈNCIA"
autors: LA NAVE. DANIEL NEBOT. NACHO LAVERNIA. PACO BASCUÑÁN
J.VICENTE PAREDES
client: CONSELLERIA D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA


FOTOGRAFIES SEPARATES ANUARI 3-4
AUTOR: JORDI ISERN


-------------------------------------------------------------

CONSULTA BIBLIOGRAFIA EDITADA:

Biblioteca FAD 
MUSEU DEL DISSENY de Barcelona
-------------------------------------------------------------Si vols veure l'altre part 
d'aquest reportatge,
clica:


PER TORNAR AL MENÚ PRINCIPAL:
Cap comentari:

Publica un comentari